--------VU LAN 2016--------LỄ KHAI HẠ 2016-----------------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ II - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM --------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ I - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM THƯ NGÕ TU VIỆN VĨNH ĐỨC - TRÙNG TU NGÔI CHÙA CÒN DANG DỞ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Website được thành lập vào ngày 20/ 05/ 2012
---------oOo---------
Tu viện Vĩnh Đức Truy cập : 588402
Tu viện Vĩnh Đức Trực tuyến : 14
 • Phật đản sanh
  (02/06/2012)

  1. Mừng ngày phật đản
  2. Chuyển pháp luân
  3. Đạo ca nhập diệt
  4. Hoa ưu đàm tỏa sáng
  5. Hôm nay phật đản sanh
  6. Liên khúc nhịp vui khánh đản
 • Hoa ưu đàm
  (02/06/2012)

  1. Về dưới phật đài
  2. Cảm niệm ca - tỳ - la -vệ
  3. Ánh đạo vang
  4. Hương từ lan xa
  5. Umdambara
  6. Bài phật đản
  7. Cảm niệm phật đản
  8. Thành đạo
 • Ngày đẹp trần giang
  (02/06/2012)

  1. Thích ca mâu ni phật
  2. Tình đạo
  3. Trăng phật sử
  4. Ngày đẹp trần gian
  5. Truyền tin vui
  6. Mừng đản sanh
  7. Nắng hạ
  8. Bên dòng sông xưa