--------VU LAN 2016--------LỄ KHAI HẠ 2016-----------------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ II - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM --------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ I - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM THƯ NGÕ TU VIỆN VĨNH ĐỨC - TRÙNG TU NGÔI CHÙA CÒN DANG DỞ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Website được thành lập vào ngày 20/ 05/ 2012
---------oOo---------
Tu viện Vĩnh Đức Truy cập : 589355
Tu viện Vĩnh Đức Trực tuyến : 9
 • Màu hoa trắng
  (02/06/2012)

  1. Tâm sự người cài hoa trắng
  2. Mẹ từ bi
  3. Mục kiền liên nhớ mẹ
  4. Tình hoa trắng
  5. Vu lan báo hiếu
  6. Tháng 7 vu lan
  7. Áo cài hoa trắng
 • Vu lan nhớ mẹ
  (02/06/2012)

  1. Vu lan nhớ mẹ
  2. Mẹ là phật
  3. Đạo làm con
  4. Bông hồng dâng mẹ
  5. Bóng dáng mẹ hiền
  6. Đêm nhớ mẹ
  7. Chiều vu lan trắng
  8. Chiều thu nhớ mẹ