--------VU LAN 2016--------LỄ KHAI HẠ 2016-----------------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ II - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM --------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ I - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM THƯ NGÕ TU VIỆN VĨNH ĐỨC - TRÙNG TU NGÔI CHÙA CÒN DANG DỞ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Website được thành lập vào ngày 20/ 05/ 2012
---------oOo---------
Tu viện Vĩnh Đức Truy cập : 589982
Tu viện Vĩnh Đức Trực tuyến : 4

KÍNH MỜI LỄ VU LAN PL. 2560- 2016
(25/07/2013)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Kính thư Quí đồng hương Phật tử. 
Tu viện VĨNH ĐỨC long trong tổ chức Lễ Vu Lan-Báo Hiếu vào lúc 8:30 am. (sáng) chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm Bính Tý ( nhằm ngày 07/08/2016)
 Trân trọng kính mời  Phật tử hoan hỷ về Tu Viện Minh giác số 57 Nguyễn Tuyển, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 . tham dự Đại Lễ Vu Lan- báo hiếu Pl. 2560 - 2016 để góp phần cầu nguyện thế giới hoà bình chúng sanh an lạc. Đồng thời nhân dịp lễ Vu Lan  nói lên tinh thần báo đáp thâm ân trong muôn một của người con Phật đối với bậc sanh thành dưỡng dục. cầu nguyện cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời thừa tư công đức được siêu sanh lạc cảnh.  hiền tiền phước huệ tăng long, thành tựu công công.
 Thay mặt Tu Viện ĐỨC  xin trân trọng kính mời.