--------VU LAN 2016--------LỄ KHAI HẠ 2016-----------------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ II - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM --------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ I - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM THƯ NGÕ TU VIỆN VĨNH ĐỨC - TRÙNG TU NGÔI CHÙA CÒN DANG DỞ

KÍNH MỜI LỄ VU LAN PL. 2560 2016
(25/07/2013)

 

 VU LAN BÁO HIẾU - PL 2560 - 2016

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Kính thưa Quí  Phật tử. 
 
-Tu viện VĨNH ĐỨC long trong tổ chức Lễ Vu Lan-Báo Hiếu vào lúc 80:00 am. (sáng) chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm Bính Thân ( nhằm ngày 07/08/2016)
- Trân trọng kính mừi Quí Phật tử hoan hỷ về Tu Viện VĨNH ĐỨC số 57 NGUYỄN TUYỄN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY, QUẬN 2, HCM. tham dự Đại Lễ Vu Lan- báo hiếu Pl. 2560 - 2016 để góp phần cầu nguyện thế giới hoà bình chúng sanh an lạc.
- Đồng thời nhân dịp lễ Vu Lan  nói lên tinh thần báo đáp thâm ân trong muôn một của người con Phật đối với bậc sanh thành dưỡng dục. cầu nguyện cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời thừa tư công đức được siêu sanh lạc cảnh, hiền tiền phước huệ tăng long, thành tựu công đức.
Thay mặt tu Viện Đức trân trọng kính mời