--------VU LAN 2016--------LỄ KHAI HẠ 2016-----------------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ II - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM --------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ I - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM THƯ NGÕ TU VIỆN VĨNH ĐỨC - TRÙNG TU NGÔI CHÙA CÒN DANG DỞ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Website được thành lập vào ngày 20/ 05/ 2012
---------oOo---------
Tu viện Vĩnh Đức Truy cập : 588393
Tu viện Vĩnh Đức Trực tuyến : 6
LỄ KHAI HẠ - 16/4/BÍNH THÂN 2016
LỄ KHAI HẠ - 16/4/BÍNH THÂN 2016
Âm nhạc trong nghi lễ Phật Giáo Việt Nam 1
Mô tả ngoài trang
» BẢN TIN KHÁC :
Điệu hô chung (24/05/2012)
Điệu hô canh (24/05/2012)