--------VU LAN 2016--------LỄ KHAI HẠ 2016-----------------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ II - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM --------LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ I - CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM THƯ NGÕ TU VIỆN VĨNH ĐỨC - TRÙNG TU NGÔI CHÙA CÒN DANG DỞ

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Website được thành lập vào ngày 20/ 05/ 2012
---------oOo---------
Tu viện Vĩnh Đức Truy cập : 588401
Tu viện Vĩnh Đức Trực tuyến : 14
Năm rồng nói chuyện rồng
Giảng sư: HT Thích Giác Hạnh
Ni Viện Long Hoa
STTPháp âmThao tác
1 Năm rồng nói chuyện rồng
Ni Viện Long Hoa